VISIT CLUJ
1 € = 4.9488 lei
13°C

Politică de confidențialitate

POLITICĂ DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL (ȘI COOKIES)

Decembrie 2020

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, Primăria Municipiului Cluj-Napoca prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea celor menționate în continuare, în scopuri legitime, în conformitate cu Termenii și condițiile de funcționare a site-ului „Visit Cluj”. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră sau colectată de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca atunci când folosiți site-ul „Visit Cluj” este supusă Politicii de de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal a „Visit Cluj”, ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare. Site-ul „Visit Cluj” stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care dumneavoastră vă autentificaţi pentru a avea acces la site și/sau social media (nume, prenume, e-mail, nr. telefon, identificator unic telefon, cookies), informaţiile privind localizarea telefonului dvs precum și detaliile de acces care sunt solicitate în momentul accesării site-ului.

În vederea utilizării site-ului și furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca site-ul „Visit Cluj” să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

Site-ul „Visit Cluj” asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la site și/sau pentru utilizarea acestuia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

Site-ul „Visit Cluj” prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

Potrivit Legii nr. 677/2001 și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Primăria Municipiului Cluj-Napoca este obligată să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau o altă persoană, cu respectarea măsurilor de securitate şi în scopul comunicat.

„Visit Cluj” nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de către dumneavoastră.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea condițiilor expuse, sunteți de acord ca „Visit Cluj” să utilizeze orice comentarii, fotografii ataşate, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către „Visit Cluj” fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de marketing precum și crearea sau îmbunătățirea site-ului „Visit Cluj”.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Informaţiile necesare navigării în site-ul „Visit Cluj” sunt utilizate exclusiv pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului care dorește să afle informații turistice despre municipiul Cluj-Napoca. Orice folosire a site-ului „Visit Cluj” în afara obiectului de activitate al acesteia, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, care au scris un comentariu, sau oferă răspunsurile de specialitate pe site-ul sau pe paginile social media „Visit Cluj” va fi sancționată prin cenzurarea parțială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta sesizări, prin blocarea IP-ului folosit sau a dispozitivului mobil utilizat în acest scop. Acest lucru ne ajută să adaptăm site-ul „Visit Cluj” la nevoile dumneavoastră.

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Municipiul Cluj-Napoca prelucrează datele cu caracter personal:

în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, ceea ce implică identificarea temeiului legal înainte de prelucrare, punerea la dispoziția persoanei vizate a unor informații privind identitatea și datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile prelucrării, destinatarii, drepturile persoanei vizate, posibilitatea retragerii consimțământului, posibilitatea formulării unei plângeri în fața unei autorități de supraveghere precum și orice alte informații suplimentare necesare unei prelucrări transparente și echitabile;

în scopuri determinate, precise, explicite și legitime, ceea ce implică ca prelucrarea să fie efectuată numai în scopul definit înainte de începerea colectării datelor; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale;

într-un mod adecvat și limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii scopurilor ceea ce implică prelucrarea datelor strict a datelor necesare pentru atingerea scopului pentru care este efectuată;

într-o manieră de natură a asigura securitatea adecvată a datelor, prin păstrarea secretului datelor și implementarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuția ilegală, precum și pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea.

Municipiul Cluj-Napoca actualizează periodic principiile și măsurile tehnice și organizatorice aplicabile securității datelor cu caracter personal, aceste principii conținând angajamentul nostru de a proteja confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor contribuabililor și partenerilor noștri, online și offline.

Datele de identificare ale operatorului de date cu caracter personal: Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în str. Motilor, nr.3, județul Cluj, Cod Fiscal 4305857, telefon 0264.596030, dpo@primariaclujnapoca.ro.