Oferta educațională

Universitatea Babeș-Bolyai este instituția de învățământ superior din România cea mai bine clasată în topurile mondiale. Universitatea este fondată în 1581 și oferă cursuri în limba română, maghiară, germană, engleză, italiană și franceză.

În oferta educațională a celor 22 de facultăți (Matematică şi Informatică, Fizică, Chimie şi Inginerie Chimică, Biologie şi GeologieGeografie, Ştiinţa şi Ingineria Mediului, Drept, Litere, Istorie şi Filosofie, Sociologie şi Asistenţă Socială, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Studii Europene, Business, Ştiinţe Politice,Administrative şi ale Comunicării,  Educaţie Fizică şi Sport, Teologie Ortodoxă, Teologie Greco Catolică, Teologie Reformată și Muzică, Teologie Romano Catolică,  Teatru şi Film, Inginerie) ale univerisității sunt cuprinse:

–  250 de programe de licență din care în română 160, maghiară 67, germană 9, engleză 14, și 1 franceză
–  253 programe de masterat în 42 de domenii împărțite astfel: 162 în limba română, 46 în limba maghiară, 6 în limba germană, 35 în limba engleză, 3 în limba franceză și 1 în limba italiană
– 32 programe de doctorat în diferite domenii

Aici gasiți mai multe informații pentru admitere studenții internaționali

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” este cea mai bine cotată universitate românească de medicină și oferă studii în română, engleză și franceză. În cadrul universității studiază peste 2500 de stundenți străini. Universitatea oferă programe de studii la nivel de licență, master, doctorat, rezidențiat precum și de formare medicală continuă. Cele 3 facultați din cadrul UMF oferă posibilitatea de a studia:

Facultatea de Medicină (4 programe de studii la nivel de licenţă: Medicină – studii universitare cu durata de 6 ani, Asistenţă medicală – studii universitare cu durata de 4 ani, Radiologie şi Imagistică medicală – studii universitare cu durata de 3 ani și Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare medicala – studii universitare cu durata de 3 ani)

Facultatea de Medicină Dentară (2 programe de studii la nivel de licenţă: Medicină dentară – studii universitare cu durata de 6 ani și Tehnică dentară – studii universitare cu durata de 3 ani)

Facultatea de Farmacie (2 programe de studii la nivel de licenţă: Farmacie – studii universitare cu durata de 5 ani și Nutriţie şi Dietetică – studii universitare cu durata de 3 ani)

Aici gasiți mai multe informații pentru admitere studenții internaționali

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, universitate de cercetare avansată și educație este astăzi una dintre instituțiile de învățământ superior cu tradiție, recunoscută național și internațional. Universitatea are peste 22.000 de stundenți ce urmează cursurile a 205 de programe de licență, masterat și doctorat. Programele de studii se desfășoară în limba romana dar și în limbi de circulație internațională, respectiv, engleză, germană și franceză.
Facultățile universității din Cluj-Napoca sunt: Arhitectura si Urbanism, Automatică și Calculatoare, Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică, Construcții, Electronica, Telecomunicații si Tehnologia Informației, Ingineria Materialelor și a Mediului, Inginerie a Instalațiilor, Inginerie Electrică, Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției 

Aici gasiți mai multe informații pentru admitere studenții internaționali

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată în octombrie 1869 și oferă programe de studii în limbile română, engleză și franceză.

Cele 5 facultății ale universității de Agricultură, Horticultură, Zootehnie și Biotehnologii, Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor, Medicină Veterinară oferă posibilitatea de a studia în 28 de programe de licență, în 27 de masterat și în numeroase domenii de doctorat.

Aici gasiți mai multe informații pentru admitere studenții internaționali

Înfiinţată în 1926, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD) se impune în spațiul naţional şi internațional ca fiind una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior în domeniul artelor vizuale din Sud-Estul Europei.

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca oferă programe de studii universitare de nivel licență, masterat și doctorat în domeniul ARTE VIZUALE.
Ciclul I – Studii universitare de licenţă – 10 programe de studii universitare de licență, prezentate alăturat.
Ciclul II – Studii universitare de masterat – 9 programe de studii universitare de masterat, prezentate alăturat.
Ciclul III – Studii universitare de doctorat – 1 program de studii universitare de doctorat.

Aici gasiți mai multe informații pentru admitere studenții internaționali

Academia de Muzică “Gheorghe Dima” este una dintre cele mai active instituţii de învăţământ superior muzical din România, oferind studenţilor săi calificare superioară în domeniul creaţiei şi interpretării muzicale, al pedagogiei muzicale şi al muzicologiei. Oferta educațională cuprinde programe de licență, masterat și doctorat la cele 2 facultăți ale academiei.

Facultatea de Interpretare Muzicală oferă posibilitatea de a studia la nivel licență licenţă – 4 ani
A. Interpretare muzicală – Instrumente
– Instrumente cu coarde (vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară clasică, harpă); de suflat si percuţie (flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, trombon, tubă, saxofon, percuţie)
– Instrumente cu claviatură (pian, orgă, clavecin)
B.Interpretare muzicală – Canto
C. Artele spectacolului muzical
Direcţiile specifice de cercetare ale Facultăţii Teoretice sunt: Compoziţie (creaţia muzicală), Dirijat (interpretarea muzicală), Muzicologie (cercetarea muzicologică), Educaţie şi didactică muzicală, Tehnologii informatice şi de comunicare în domeniul muzical, Folclor.

Aici gasiți mai multe informații pentru admitere studenții internaționali

 

Alte universității private din Cluj-Napoca sunt Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir, Universitatea „Bogdan-Vodă”, Institutul Teologic Protestant (ITP), Universitatea Sapientia iar dintre acestea doar Sapientia oferă studii în limba maghiară și germană prin Facultatea de Științe și Arte.

Calitatea studiilor, viața trepidantă, costurile mici ale vieții și ale studiilor în capitala Transilvaniei sunt principalele motive pentru care studenții străini aleg să studieze în Cluj-Napoca.