VISIT CLUJ
1 € = 4.9488 lei
21°C

Lista monumente istorice

Lista Monumentelor Istorice (LMI) a fost realizată în 2004, după care a fost actualizată în anii 2010 și 2015. Monumentele istorice sunt clasate sau declasate la solicitarea proprietarilor, a instituţiilor şi a organizaţiilor cu activitate în domeniul patrimoniului prin ordin de ministru, publicat în Monitorul Oficial.
Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate în patru categorii, în funcţie de natura lor:
I. Monumente de arheologie
II. Monumente de arhitectură
III. Monumente de for public
IV. Monumente memoriale şi funerare
Din punct de vedere valoric, Lista Monumentelor Istorice cuprinde următoarele categorii:
Grupa A – monumente istorice de valoare națională sau universală
Grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local