Cerere pentru obținerea unui loc de parcare se poate depune online, accesând următorul link https://www.e-primariaclujnapoca.ro/registratura/parcari_v2/ , la ghișeele Primăriei de pe str. Moților sau la ghișeele Primăriilor de cartier.

Locurile de parcare pot fi acordate pentru persoane fizice sau persoane juridice, în parcările de cartier sau în parkinguri. (în parcările sau parkingurile din cartiere)

După completarea formularului, cetățeanul va primi un email cu un link pentru depunerea actelor necesare:

  • Copie buletin/ CUI (pentru persoanele fizice-copie buletin sau carte de identitate din care sa reiasa adresa de domiciliu sau resedinta. Pentru persoane juridice-o copie CUI sau certificat constatator pentru punctul de lucru)

  • Copie talon + ITP

După trimiterea acestor documente, se va primi, tot prin email, un număr de înregistrare. Pentru depunerile la ghișeu se va primi un număr de înregistrare.

Cererile pentru alocarea unui loc de parcare sunt valabile și se depun anual.