Grupul statuar are în centru reprezentarea ecvestră a regelui Ungariei, Matia Corvin (1458-1490), flancată de patru personaje secundare, grupate două câte două. Așezată pe un soclu oval, întreaga compoziție este dezvoltată în jurul unui postament masiv, care sugerează o amenajare fortificată medievală. Reprezentarea călare a regelui domină întreaga scenă, fiind amplasată pe un turn circular. Companionii acestuia sunt așezați direct pe soclu, fiind încadrați de un fundal semicircular, realizat din arce butante sprijinite pe două șiruri de coloane neoromanice și dezvoltat în prelungirile elementului architectonic central. Extremele acestuia sunt marcate prin câte o pereche de postamente de dimensiuni reduse, replici ale turnului central. Regele este redat în echipament militar de epocă, iar pe cap poartă o coroană din lauri, ca semn al victoriei. Conform tradiţiei, cele patru personaje secundare ale ansamblului statuar au fost identificate cu cei mai importanţi dregători și comandanţi militari ai regelui: în partea stângă, generalul Blasius Magyar și comitele Timişoarei, Paulus Kinizsi, iar în partea dreaptă, palatinul Ungariei, Stephanus Szapolyai şi voievodul Transilvaniei, Stephanus Báthory.