Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj este cea mai mare bibliotecă din Transilvania, precum şi una dintre cele mai importante biblioteci universitare din ţară. Având un profil enciclopedic, cultural şi ştiinţific datorită colecţiilor sale speciale, precum şi dreptului de depozit legal, biblioteca are şi un caracter muzeal.

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” este o bibliotecă de drept public, cu personalitate juridică, subordonată şi finanţată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Prin tradiţie şi prin valoarea colecţiilor din patrimoniul naţional şi universal pe care le de deţine, prin amploarea activităţilor şi serviciilor oferite, este o instituţie de importanţă naţională.