După 1558, aceeaşi comunitate aderă la noile direcţii ale Reformei, într-o primă fază la cele calvine, iar apoi la cele antitrinitariene (unitariane). O comunitate evanghelică luterană restrânsă persistă în oraş, ea lărgindu-se ulterior prin imigrările dinspre zonele germane din Transilvania şi din Ungaria Superioară. În anul 1696 se va forma în oraș o parohie evanghelică luterană de sine stătătoare cu sprijinul prim-preotului Sibiului, Isac Zabanius. La distanță de doi ani, comunitatea evanghelică luterană a cumpărat o casă situată la începutul străzii Ungureşti (b-dul. 21 Decembrie 1989), în care a amenajat oratoriul bisericii. În ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, acest mic oratoriu a devenit neîncăpător pentru nevoile comunităţii şi s-au făcut primele demersuri pentru construirea unei noi biserici. Aceasta a fost ridicată în perioada 1819-1829 după planurile arhitectului clujean Georg Winkler.

Piatra de temelie a bisericii Pietati a fost pusă la 29 mai 1816, lucrările fiind conduse de Georg Winkler, un meșter zidar, și Christian Kiermayer, un tâmplar. Construcția a continuat în mai multe etape din cauza lipsei de fonduri. Biserica a fost sfințită definitiv abia treisprezece ani și jumătate mai târziu, la 29 noiembrie 1829.