Potrivit legendei, diavolul își desfășoară activitatea până la intâiul cantat al cocoșului. Planul bisericii este de factură bazilicilor romanice, cu interiorul decorat cu motive etnografice maghiare din Valea Calatei, având bolta ornată cu casete pictate realizate după desenele profesorului Șandor Muhits.