Principalul obiectiv al iezuiților va fi organizarea învăţământului gimnazial catolic şi, în perspectivă, a celui de rang universitar din Principat. După mai multe expulzări ale acestora, legiferate de Stările protestante ale ţării, în cel de-al doilea deceniu al secolului al XVII-lea, iezuiților li se permite să se stabilească în satul Cluj-Mănăştur. Revenirea lor în interiorul oraşului v-a fi posibilă doar după integrarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic. În anul 1693, vor ajunge în posesia fostei mănăstiri dominicane din Vechea Cetate a oraşului. În paralel cu folosirea acesteia, prin cumpărarea unor parcele în zona străzii Turzii “de Interior” (str. Universităţii), iezuiții vor începe amenajarea unui alt centru al ordinului. Aici, în intervalul cuprins între anii 1718 şi 1724, vor construi o nouă biserică, după proiectele unuia dintre cei mai renumiţi artişti activi în ambianţa iezuită din Europa Centrală, arhitectul şi pictorul Christoph Tausch (1673-1731). Acesta a fost autorul planurilor mai multor ansambluri arhitectonice şi a unor picturi murale iluzioniste, precum cele de la Trenčín (Slovacia) sau Wrocław (Polonia). În deceniile următoare, în jurul bisericii au fost ridicate mai multe clădiri destinate activităţilor educaţionale desfăşurate de către Societatea lui Isus (Colegiul, Convictus nobilium, Seminarul Sf. Iosif). Astfel, în faţa bisericii va lua naștere o mică piaţetă barocă. Centrul acesteia era dominat de coloana Sf. Maria Protectoare (împotriva ciumei). În anul 1773, Ordinul Iezuit a fost desfiinţat prin bulă papală. Trei ani mai târziu ansamblul de clădiri ajungea în posesia Ordinului Piarist, fundație religioasă preocupată, în principal, de activitatea educaţională.