Până în anul 1956 activităţile cultural-artistice şi distractive ale studenţilor se desfăşurau în cluburile universitatilor. Încă din anul 1921, studenţimea clujeană si-a exprimat într-o gazetă locală, dorinţa de-a avea o casă de cultură. Această dorinţă s-a împlinit în anul 1956 cănd s-a luat hotărâre care prevedea crearea de asociaţii studenţeşti şi înfiinţarea în toate centrele universitare a Caselor de Cultură Studenţeşti. Conform acestei Hotărâri la începutul lunii octombrie 1956 a fost numit un Consiliu provizoriu, format din studenţi şi tinere cadre universitare, care avea ca sarcina şi crearea noii instituţii care se numea Casa de Cultură a Studenţilor. Consiliul provizoriu din Cluj-Napoca a propus în funcţia de director pe asistentul universitar Hodorog Laurenţiu, responsabilul cultural pe Universitatea „Victor Babeş”. Ministerul Învăţământului căruia se subordonau direct Casele de Cultură a Studenţilor a emis actul oficial de numire a directorului din Cluj-Napoca.