În această casă – hanul orașului din acea vreme – s-a născut la 23 februarie 1443, Matia Corvin, fiul marelui voievod al Transilvaniei, Ioan de Hunedoara. Matia Corvin a fost cel mai mare rege al Ungariei (1458-1490), erudit, mecena al artelor, înțelept și drept, fiind amintit și astăzi în cântece sau legende.
În anul 1467, Matia Corvin i-a scutit pe proprietarii casei in care s-a nascut de achitarea impozitelor și taxelor către oraș, acest privilegiu fiind întărit de regii și principii care i-au urmat.