A fost ridicată în stil baroc, după planurile arhitectului Francis Kitner, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, iar frescele de pe cupolă au fost pictate la începutul secolului al XX-lea de Francis Lohr și restaurate mai apoi de Coriolan Munteanu.