Prin intermediul cursurilor de limbă de calitate, a unei biblioteci bogate şi a unui program cultural modern, dorim să prezentăm o imagine autentică şi modernă a Germaniei şi să încurajăm cooperarea dintre parteneri germani şi locali, în domeniul culturii, al limbii sau al educaţiei.
Cu ocazia aniversării a 20 de ani de activitate, Centrul Cultural German Cluj a primit titlul de GOETHE-ZENTRUM, fapt ce reiterează munca structurată, efectivă şi cu cu caracter modern desfăşurată în domeniul cultural şi al cursurilor de limbă.
Fie că veţi veni la noi în calitate de cursant, citior în bibliotecă sau veţi face parte din publicul evenimentelor noastre culturale, ne bucurăm de prezenţa dumneavoastră!