Galeria Studio Korunk

Revista clujeană „KORUNK” (revistă culturală lunară, inclusă de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior în categoria publicaţiilor ştiinţifice de anvergură internaţională) se află în prezent la cea de a treia serie.

Fondată în 1926 de către criticul literar Dienes László – din 1929 până în 1940 fiind redactat de către Gaál Gábor –, cea de a doua serie debutează cu reînfiinţarea sa în 1957, anul 1990 marcând începutul celei de a treia serii.
Publicaţie în limba maghiară cu o pronunţată ţinută intelectuală (cu profil de istorie, filosofie, politologie, etnografie, literatură, artă şi cultură), la început de o orientare liberală, mai apoi simpatizând cu mişcările de idei de stânga, fiind supusă în perioada comunismului dirijismului ideologic al fostului regim, revista „KORUNK” a fost şi a rămas, conform programului celor care au conceput-o, o revistă de largă deschidere faţă de problematica modernităţii, faţă de evoluţia spiritualităţii europene.
Începând cu anul 1990 revista urmăreşte realizarea unei sinteze dintre tradiţia transilvană a culturii şi cerinţele unei informări la zi în problematica devenirii europene. Revista „KORUNK” constituie pentru mulţi oameni de cultură şi de ştiinţă (universitari, cercetători, studenţi) unul din principalele foruri de publicare şi de informare, ea deţinând astfel un loc bine determinat în viaţa ştiinţifică şi în cultura maghiară din România, inclusiv prin interesul său pronunţat pentru tematica relaţiilor interetnice şi interculturale în România şi în spaţiul central şi est european.
Revista îşi propune sensibilizarea accentuată a publicului către temele modernizării, responsabilităţii sociale şi a diversităţii culturale locale şi internaţionale. Această sensibilizare se realizează prin adaptarea la noile reţele de comunicare: prin folosirea mai eficientă a website-ului revistei KORUNK, prin prezenţa frecventă la evenimente care permit un contact direct cu cititorii (târguri de carte, lansări, conferinţe, lecturi publice etc.) precum şi prin popularizarea materialelor revistei prin intermediul presei audiovizuale şi tipărite (acorduri, schimburi de materiale cu ziare etc.): prin conştientizarea faptului că prezenţa revistei KORUNK în cultura din România este un fenomen mai complex decât tipărirea unei reviste, producându-se pe mai multe căi de comunicare: prin evenimente diverse, prin formă tipărită, prin cărţi, prin intermediul internetului etc.
Revista Korunk, respectiv publicaţiile editate de grupul redacţional sunt recunoscute atât în România cât şi peste hotare, publicaţiile redacţiei fiind prezente în multe biblioteci şi foruri europene.