Artiștii români care prin activitatea lor au contribuit la constituirea unei arte naționale reprezentative începând cu secolul al XIX-lea sunt ilustrați cu opere semnate Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu și Stefan Luchian. Arta românească a primei jumătăți a secolului XX este reprezentată de lucrări semnate Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Nicolae Dărașcu, Gh. Petrascu, Francisc Sirato, Iosif Iser, Lucian Grigorescu, Dumitru Ghiață, Camil Ressu, Dimitrie Paciurea și Corneliu Medrea, legați de evoluțiile artei europene nu numai prin opțiuni stilistice și tematice ci și prin contacte și legături personale cu unii dintre cei mai mari și notorii exponenți ai acesteia. Conexiunile cu arta europeană sunt marcante în modul cel mai evident la artiștii care au evoluat sub semnul avangardei istorice, reprezentați în Galeria Mihăilescu, M. H. Maxy, Miliță Petrașcu și Vasile Popescu.

Arta din România celei de-a doua jumătăți a secolului XX este reprezentată de opere ale artiștilor Catul Bogdan, Al. Ciucirencu, Aurel Ciupe, Ion Tuculescu, Ion Vlasiu, Constantin Lucaci și Corneliu Baba, semnificative pentru detașarea artiștilor de rețelele ideologico-artistice impuse de regimul comunist.

Calitatea manifestărilor organizate de către Muzeul de Artă Cluj-Napoca a fost recompensată în ultimii ani cu premii naționale acordate de Ministerul Culturii și Cultelor pentru expozițiile Cultură și Arta Armeneasca la Gherla, Abosi Nagy Bela și Avangarda din România în colecții clujene.

Scurt istoric