Pentru a construi statuia s-a cerut aprobarea împaratului și s-au strâns fonduri de la clujeni, însă statuia a fost terminată cu sprijinul financiar al procurorului orașului, Topler Imre. A fost inaugurată la 4 octombrie 1831, de ziua Sf. Francisc.

Obeliscul cu înalțimea de 10 metri, îngerul purtând efigiile într-o cunună de lauri și cei patru vulturi de piatră care țin în plisc lauri sunt opera clujenilor Anton Csuros și Nagy Samuel. Cele două basoreliefuri, în stil Biedermeier, reprezentând emblema Clujului, au fost realizate de renumitul sculptor vienez Iosif Klieber.