În prezent sunt disponibile cele 40 de locuri pentru vizitatori, care funcționează în regim de plată orară (tariful e 3 lei/oră, zona 2) și este în desfășurare procedura de atribuire a abonamentelor anuale, dintre care 238 pentru studenții UBB și alte 42 pentru riverani.
Aceste parcări se acordă cu prioritate studenților de la Universitatea ”Babeș Bolyai”, având în vedere faptul că parkingul a fost construit pe un teren aparținând acestei universități. În cazul în care studenții de la UBB nu depun solicitări în termen de 30 de zile  de la începerea anului universitar, locurile neocupate vor fi atribuite altor categorii de solicitanți (prioritar studenților de la alte universități, apoi riveranilor).

Tarife: