Locurile de parcare din incinta parkingurilor sunt destinate riveranilor, cu excepția demisolului- Băisoara, demisol II- Primăverii FN, nivel sol 4A, 4B Primaverii 20, etaj 1 Parking Primăverii 8, parter B Mogoșoaia 9, Moților, după cum urmează: