Ideea turnării unei copii la Cluj a acestei capodopere a sculpturii gotice târzii a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea, în contextul în care istoricii de artă au stabilit faptul că statuia Sfântului Gheorghe ucigând Balaurul şi statuile regilor Ungariei de la Oradea proveneau din acelaşi atelier.

Cel care s-a pronunțat pentru prima oară pentru realizarea unei copii la Cluj a fost istoricul Sándor Márki, într-un articol din anul 1895. Un an mai târziu, consiliul local al oraşului a votat suma de 1000 de coroane pentru executarea acestei copii, sumă care a constituit baza fondurilor colectate pentru realizarea monumentului. Gestul împăratului-rege Francisc Iosif, care a donat oraşului o copie în ghips a statuii păstrate la Praga, va mobiliza suplimentar intelectualii şi opinia publică a Clujului pentru finalizarea proiectului. La iniţiativa lui împăratului-rege Francisc Iosif vor fi modelate două copii ale acesteia. Una a ajuns la Muzeul Naţional din Budapesta, iar cealaltă în lapidariul Societății Muzeului Ardelean din Cluj – păstrată actualmente în colecțiile Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj.